NABÓR – KOLEKTORY SŁONECZNE

Szanowni Państwo,

Ogłaszamy nabór dodatkowy na wolne miejsca z . „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych”.

 

Kolektory słoneczne :

8 zestawów – 3 panele, zbiornik 300 l
3 zestawy – 2 panele , zbiornik 250 l

Dofinansowanie obejmuje 60 % , wkład mieszkańca 40% wartości instalacji, okres trwałości projektu wraz z pełnym serwisowaniem 5 lat.

Wolne źródła wynikają z braku możliwości technicznych u Beneficjentów, biorących udział w pierwotnym naborze.
Wolne miejsca dotyczą tylko i wyłącznie źródeł wyżej wymienionych.
Osoby zainteresowane proszę o kontakt z Koordynatorem Projektu P. Eweliną Kucharską pod adresem mailowy ewelina.kucharska@zielonki.pl, liczy się kolejność zgłoszeń .