nowy program ochrony powietrza 2020

Program Ochrony Powietrza wchodzi w życie 27 października

Uchwalony przez Sejmik Województwa Małopolskiego Program Ochrony Powietrza 12 października br. został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Oznacza to, że zacznie obowiązywać po 2 tygodniach – od 27 października. Kompleksowy projekt działań na rzecz poprawy jakości powietrza w naszym regionie pozwoli osiągnąć m.in. znaczącą redukcję emisji pyłów zawieszonych w atmosferze do roku 2023 oraz benzo(a)pirenu do roku 2026.

https://powietrze.malopolska.pl/aktualnosci/nowy-program-ochrony-powietrza-wchodzi-w-zycie/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nowy-program-ochrony-powietrza-wchodzi-w-zycie_69013