Obniżenie niskiej emisji w gminie Zielonki – podsumowanie działań 2017-2020

►Na terenie gminy Zielonki wymieniono 510 kotłów węglowych w domach mieszkańców z dofinansowaniem w ramach programów „Ograniczenie niskiej emisji w gminie Zielonki” i PONE, na ten cel wydano ponad 6 mln zł w latach 2017-2020.
►W Urzędzie Gminy Zielonki 2 ekodoradców pomaga mieszkańcom w uzyskaniu dofinansowania do wymiany kotłów węglowych, ocieplenia domu i itp., m.in. z programu „Czyste Powietrze”.
►W 2020 r. w gminie uruchomiono program osłonowy skierowany do osób w trudnej sytuacji materialnej, w ramach którego wymiana kotła węglowego zostanie im pokryta w 100% (program realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach we współpracy z Referatem Niskiej Emisji i Odpadów UGZ).
►OZE – panele fotowoltaiczne, solary i pompy ciepła – zamontowaliśmy na 7 gminnych budynkach, w tym 5 oświatowych i UGZ, wykonaliśmy termomodernizację 6 budynków – wszystkie budynki komunalne ogrzewane są w sposób ekologiczny.
►W ramach „Partnerskiego projektu budowy instalacji odnawialnych źródeł energii województwa małopolskiego” w 2020 r. mieszkańcom dofinansowano instalacje: 177 paneli fotowoltaicznych, 10 kolektorów słonecznych i 7 pomp ciepła w domach. Te liczby wzrosną, bo projekt trwa, zakończy się w czerwcu 2021 r. Wartość projektu dla gminy Zielonki to ponad 4 mln zł.
►Przeprowadzono ewidencję źródeł ogrzewania w 78% gospodarstw domowych na terenie gminy Zielonki.
Do wymiany pozostało 1133 kotłów węglowych – stan na dzień 13.01.2021 r.
►Od 2016 r. prowadzone są kontrole palenisk (urzędnicy ze wsparciem policji w ramach płatnych patroli finansowanych przez gminę), od 2021 r. również za pomocą dronów.
►Od 2016 r. monitorowana jest jakość powietrza za pomocą 32 czujników.
►Prowadzone są działania informacyjne, przypominamy mieszkańcom, że do końca 2022 r. wszystkie bezklasowe piece na węgiel oraz pierwszej i drugiej klasy muszą zostać wymienione.
►Na początku 2021 r. pozyskano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ZIT dla Województwa Małopolskiego 1,7 mln zł na dofinansowanie do wymiany kolejnych 243 pieców w domach mieszkańców gminy Zielonki.
►Również program dofinansowania OZE dla mieszkańców chcemy kontynuować – z końcem 2020 r. podpisano w tej sprawie list intencyjny.