Obowiązek aktualizacji liczby osób zgłoszonych do deklaracji odpadowej – uchodźcy z Ukrainy

Przypominamy, że w przypadku, gdy zmienia się liczba osób zamieszkujących nieruchomość właściciel nieruchomości ma obowiązek uaktualnienia tej liczby w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zatem informujemy, że mieszkańcy gminy, którzy przyjęli do swoich domów, nieruchomości uchodźców z Ukrainy też są zobligowani do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podanie aktualnej liczby osób, która zamieszkuje i generuje odpady. W przypadku zabudowy jednorodzinnej należy złożyć zmianę danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty a w przypadku zabudowy wielolokalowej należy zaktualizować liczbę zamieszkującą lokal, nieruchomość u zarządcy wspólnoty i zarządca musi złożyć deklarację zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty. Deklaracje można złożyć w Urzędzie Gminy Zielonki lub elektronicznie za pośrednictwem platformy e-Puap. Deklaracje są dostępne do pobrania na https://eko.zielonki.pl/wnioski-deklaracje.

Zachęcając do aktualizacji deklaracji śmieciowych, równocześnie zachęcamy mieszkańców do składania tzw. „wniosków pobytowych za przyjęcie uchodźców z Ukrainy”, czyli wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego w formie refundacji kosztów za przyjęcie uchodźców pod swój dach na mocy przyjętej tzw. specustawy (40 zł/os./dzień). Wnioski te w gminie Zielonki przyjmuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, opublikowano już rozporządzenie ze wzorem wniosku (pdf 849 KB).

– Jako wspólnota samorządowa, każdy z mieszkańców, musimy korzystać z możliwości dofinansowania stwarzanych przez budżet państwa, aby środki własne samorządu móc przeznaczać na inne własne lokalne potrzeby. Bo jeżeli ktoś nie zapłaci za odpady wytworzone przez dodatkowe osoby, to śmieci i tak muszą zostać wywiezione, a koszt zostanie poniesiony przez wszystkich mieszkańców naszej gminy – uzasadnia wicewójt gminy Zielonki Arnold Kuźniarski i dodaje: – Tak to zaplanowano, że strumień rządowych pieniędzy na pokrycie kosztów przyjęcia uchodźców ma płynąć bezpośrednio do mieszkańców, więc za wywóz zwiększonej ilości odpadów rząd gminie na pewno nie zapłaci.

Według planu budżetu Gminy Zielonki na 2022 r. wpływy z opłat za odpady wnoszone przez mieszkańców już nie wystarczą na pokrycie kosztów, zaplanowano pokrycie różnicy w wysokości ok. 2 mln zł z budżetu gminy Zielonki. Przy zwiększonej ilości odpadów, bez dodania kolejnych osób wnoszących opłaty do systemu, ta dopłata z naszej wspólnej gminnej kasy będzie musiała się jeszcze zwiększyć – co oznaczałoby jeszcze mniej środków np. na inwestycje.