Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w listopadzie tylko w soboty

punkt mobilny zmnPrzypominamy, że punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych działają sezonowo do końca listopada. W październiku czynne jeszcze będą w piątek 27 października (w godz. 15:00-19:00) i w sobotę 28 października (w godz. 10:00-18:00). Natomiast w listopadzie czynne będą tylko w soboty (godz. 10:00-18:00).

Przypominamy, że na terenie gminy Zielonki zlokalizowane są dwa mobilne punkty odbioru odpadów komunalnych: w Węgrzcach przy ul. B5 na terenie przy boisku sportowym oraz w Zielonkach przy ul. Krakowskie Przedmieście (na granicy z Trojanowicami), obok sklepu Lewiatan (wjazd przed przystankiem autobusowym).

Zbierane tam są, bez dodatkowych opłat od mieszkańców:
– odpady zielone ulegające biodegradacji (skoszona trawa, liście) – worki na odpady zielone można pobrać w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zielonki oraz na mobilnych punktach;
– metale;
– wielkogabaryty;
– zużyte opony;
– zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne;
– odzież i tekstylia;
– jak również odpady segregowane (papier, tworzywa sztuczne i szkło), jeśli zaistnieje taka potrzeba.
Za dodatkową opłatą do MOBILNYCH PUNKTÓW oddawać można również:
– odpady budowlane i rozbiórkowe, które należy zbierać w workach przeznaczonych do gromadzenia tego rodzaju odpadów.
Ww. punkty prowadzone są przez Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Krakowie,
Biuro Obsługi Klienta,
ul. Nowohucka 1,
31-580 Kraków,
e-mail: bok@mpgo.krakow.pl