Od 11 kwietnia czynne mobilne punkty odbioru odpadów

Już od soboty 11 kwietnia będzie można korzystać z mobilnych punktów odbioru odpadów w gminie Zielonki. Przypominamy, że na terenie gminy Zielonki zlokalizowane są dwa mobilne punkty odbioru odpadów komunalnych: w Węgrzcach przy ul. B5 na terenie przy boisku sportowym oraz w Zielonkach przy ul. Krakowskie Przedmieście (na granicy z Trojanowicami), obok sklepu Lewiatan (wjazd przed przystankiem autobusowym). Punkty otwarte będą w okresie od 11 kwietnia do końca listopada, w soboty, w godzinach 12.00-17.00.

Zbierane tam będą, bez dodatkowych opłat:
– odpady zielone ulegające biodegradacji (skoszona trawa, liście) – worki na odpady zielone można pobrać w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zielonki oraz na mobilnych punktach;
– metale;
– wielkogabaryty;
– zużyte opony;
– zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne;
– odzież i tekstylia;
– jak również odpady segregowane (papier, tworzywa sztuczne i szkło), jeśli zaistnieje taka potrzeba. 

 

Za dodatkową opłatą do MOBILNYCH PUNKTÓW oddawać można również:
– odpady budowlane i rozbiórkowe, które należy zbierać w workach przeznaczonych do gromadzenia tego rodzaju odpadów. 

 

Ww. punkty prowadzone są przez Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Krakowie,
Biuro Obsługi Klienta,
ul. Nowohucka 1,
31-580 Kraków,
e-mail: bok@mpgo.krakow.pl