Odbiór odpadów – informacja o wykonawcach i kontakt

Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zielonki informuje, że na terenie gminy Zielonki usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych realizuje firma Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. (MPGO), odpadów komunalnych segregowanych firma Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „TAMAX” z Sędziszowa, natomiast odpadów komunalnych ulegających biodegradacji firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIKI” Mieczysław Jakubowski. Wykonawcy zostali wyłonieni w ramach zamówienia publicznego.
W razie pytań prosimy o kontakt z powyższymi firmami pod numerami lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:
MPGO Sp. z o.o. (12) 34 00 409, (12) 34 00 421, mpgo@mpgo.krakow.pl
PUK „TAMAX” (41) 38 11 581, puk@tamax.net.pl
PW „MIKI” 532-469-940, (12) 267 57 98, przetargi@miki.krakow.pl