Odbiór odpadów – informacja o wykonawcach i kontakt

Na terenie gminy Zielonki usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych realizują:

  1. Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. (MPGO) z siedzibą w Krakowie, w zakresie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów,

  2. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „TAMAX” Szczepan Cieślak z siedzibą w Sędziszowie, w zakresie odpadów komunalnych segregowanych (metale i tworzywa sztuczne, szkło, papier),

  3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIKI” Mieczysław Jakubowski z siedzibą w Krakowie, w zakresie bioodpadów.

W razie pytań prosimy o kontakt z powyższymi firmami pod numerami lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

MPGO Sp. z o.o. Oddział Miechów tel. (41) 383 02 85, miechow@mpgo.krakow.pl

PUK „TAMAX” (41) 381 15 81, puk@tamax.net.pl

PW „MIKI” (12) 267 57 98, przetargi@miki.krakow.pl