Odbiór odpadów w gminie Zielonki w czasie trwania Światowych Dni Młodzieży

harmonogramSzanowni Państwo, od 25 lipca do 1 sierpnia czyli podczas trwania Światowych Dni Młodzieży nie przewiduje się zmian w harmonogramie odbierania odpadów na  terenie gminy Zielonki. Jednak firma MPGO zwraca się z prośbą o wystawianie odpadów w dzień poprzedzający termin odbioru, ponieważ firma będzie realizowała wywóz w godzinach nocnych lub bardzo wcześnie rano, w związku z utrudnieniami niezależnymi od firmy, np. możliwością zamykania ulic przez Biuro Ochrony Rządu itp.

Zwracamy się z prośbą o wystawianie pojemników z odpadami w godzinach wieczornych w dzień poprzedzający planowany odbiór odpadów komunalnych tj.:24.07.2016 r. – w miejscowości Węgrzce część 2
25.07.2016 r. – w miejscowościach Grębynice, Przybysławice, Korzkiew
26.07. 2016 r. – w miejscowościach Garlica Duchowna, Wola Zachariaszowska, Januszowice, Owczary
27.07. 2016 r. – w miejscowościach Brzozówka, Garlica Murowana, Garliczka, Trojanowice
28.07.2016 r. – mieszkańcy Wspólnot Mieszkaniowych z terenu całej gminy.Prosimy o zastosowanie się do tego apelu.
Referat Gospodarki Komunalnej UG Zielonki