Odbiór odpadów w miejscowości: Grębynice, Przybysławice, Korzkiew

W dniu 15.11. (sobota) będą odbierane odpady komunalne i segregacja z miejscowości Grębynice, Przybysławice, Korzkiew – zastępczo za dzień 11.11. ustawowo wolny od pracy.