Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu: Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym Lider dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej dla części I (instalacje solarne) i części III (kotły na pellet).

Szczegółu na BIP-ie Zamawiającego:

https://bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca,m,329696,2020.html