OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW

ZMIANY W OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 1.01.2023

  • dla nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych:
    36 zł mc/osoba
  • dla nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych:
    40 zł mc/osoba
  • dla nieruchomości rekreacyjno – wypoczynkowych:
    206 zł rocznie

BIOODPADY I KOMPOSTOWANIE

 Mieszkańcy z zabudowy jednorodzinnej, którzy kompostują bioodpady w przydomowym kompostowniku mogą uzyskać z tego tytułu zwolnienie w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4 zł mc/osoba i dzięki temu obniżyć opłatę z 36 zł na 32 zł mc/osobę. W tym celu należy złożyć zmianę do wcześniej złożonej deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( https://eko.zielonki.pl/wnioski-deklaracje).

Pozostałym mieszkańcom, którzy nie mają możliwości kompostowania zapewniamy odbiór bioodpadów sprzed posesji z pojemnika na bioodpady, brązowego z odciekaczem i wentylacją zgodnie z harmonogramem. Pojemnik należy zakupić w własnym zakresie w ilości i pojemności dostosowanej do własnych potrzeb, a więc można zakupić sobie nawet dwa pojemniki o pojemności np. 240 l.

UWAGA: kompostujesz nie wystawiasz pojemnika.

PSZOK

 Na PSZOK będą przyjmowane bioodpady odpłatnie w kwocie 2 zł za każdy kg. Bioodpady należy przywozić luzem lub w workach wielokrotnego użytku i własnoręcznie wysypać do kontenera.

Limit 200 kg odpadów budowlanych i remontowych oddawanych wynosi 200 kg w rozliczeniu na cały rok. Cena za każdy kilogram odpadów ponad limit 2 zł za każdy kg.

Pozostałe odpady segregowane przyjmowane są bez zmian, bez dodatkowych opłat.

UWAGA: do PSZOK odpady mogą oddawać tylko mieszkańcy gminy Zielonki, za okazaniem karty mieszkańca do punktu PSZOK.

Informujemy również o konieczności opisania pojemnika na odpady, miejscowością, ulicą i nr domu/lokalu.