OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW

Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • dla nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych:
  24zł mc/osoba
 • dla nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych:
  32zł mc/osoba
 • dla nieruchomości niezamieszkałych:
  pojemnik 120 l – 70 zł mc
  pojemnik 180 l – 110 zł mc
  pojemnik 240 l – 140 zł mc
  pojemnik 770 l – 370 zł mc
  pojemnik 1100 l – 400 zł mc
 • dla nieruchomości rekreacyjno – wypoczynkowych:
  120 zł rocznie