OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW OD 1.01.2021 r.

ZMIANY W OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 1.01.2021

  • dla nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych:
    32 zł mc/osoba
  • dla nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych:
    36zł mc/osoba
  • dla nieruchomości rekreacyjno – wypoczynkowych:
    180 zł rocznie

BIOODPADY I KOMPOSTOWANIE

Od 1.01.2021 mieszkańcy z zabudowy jednorodzinnej, którzy kompostują bioodpady w przydomowym kompostowniku mogą uzyskać z tego tytułu zwolnienie w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3 zł mc/osoba i dzięki temu obniżyć opłatę z 32 zł na 29 zł mc/osobę. W tym celu należy złożyć zmianę do wcześniej złożonej deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( https://eko.zielonki.pl/wnioski-deklaracje).

Pozostałym mieszkańcom, którzy nie mają możliwości kompostowania zapewniamy odbiór bioodpadów sprzed posesji z pojemnika na bioodpady, brązowego z odciekaczem i wentylacją zgodnie z harmonogramem. Pojemnik należy zakupić w własnym zakresie w ilości i pojemności dostosowanej do własnych potrzeb, a więc można zakupić sobie nawet dwa pojemniki o pojemności np. 240 l.

UWAGA: kompostujesz nie wystawiasz pojemnika.

ZMIANY NA PSZOK

Od 1.01.2021 na PSZOK będą przyjmowane bioopdady odpłatnie w kwocie 2 zł za każdy kg. Bioodpady należy przywozić luzem lub w workach wielokrotnego użytku i własnoręcznie wysypać do kontenera.

Limit 200 kg odpadów budowlanych i remontowych oddawanych jednorazowo zmieniono na limit 200 kg w rozliczeniu na cały rok.

Pozostałe odpady przyjmowane są bez zmian. Cena za każdy kilogram odpadów ponad limit 2 zł za każdy kg.

KARTA DUŻEJ RODZINY

Zgodnie z uchwałą Nr XXI/113/2020 Rady Gminy Zielonki z dnia 15 października 2020 zwolnienie z tytułu posiadania karty dużej rodziny zostaje uchylone ( https://bip.malopolska.pl/gzielonki,a,1835649,uchwala-nr-xxi1132020-rady-gminy-zielonki-z-dnia-15-pazdziernika-2020-r-w-sprawie-uchylenia-uchwaly-.html)