Plan gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Zielonki: ankietę można składać do 20 kwietnia

Od listopada 2014 r. gmina Zielonki realizuje projekt „Plan gospodarki niskoemisyjnej w gminie Zielonki” finansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Mogą Państwo pomóc w jego opracowaniu wypełniając ankietę. Ankieta jest dostępna w rozwinięciu wiadomości, ankieterzy zbierają informacje również bezpośrednio na terenie gminy. Termin składania ankiet został przedłużony do 20 kwietnia.

 

Realizowany projekt polega m.in. na opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, wskazującego działania zmierzające do poprawy jakości powietrza w gminie poprzez zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcję zużycia energii finalnej. Zadaniem planu jest ułatwienie pozyskania środków finansowych na te działania.
Zaplanowanie tych działań wymaga jednak zebrania rzetelnych danych, stąd Urząd Gminy zwraca się z prośbą do mieszkańców oraz podmiotów usługowych o wypełnienie ankiet w zakresie zużycia paliw i energii. Uzyskane dane pozwolą na oszacowanie wielkości emisji CO2 w gminie oraz rozpoznanie możliwości w zakresie: instalacji/modernizacji nowych źródeł ciepła, instalacji OZE oraz termomodernizacji budynków.
Ankiety do wypełnienia dla mieszkańców gminy oraz podmiotów prowadzących działalność usługową:
•    zostaną załączone do aktualnego wydania „Wiadomości Lokalnych”,
•    są dostępne na stronie internetowej gminy,
•    są dostępne w Urzędzie Gminy (Referat Gospodarki Komunalnej).
Prosimy o składanie wypełnionych ankiet w terminie do 20.04.2015 r. na Dzienniku Podawczym, drogą mailową  na adres: ankiety@zielonki.pl bądź w specjalnie oznaczonych punktach m.in. w szkołach. Przekazane przez Państwa informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych oraz opracowania Planu i nie będą udostępniane publicznie. Opracowania będą zawierać jedynie zbiorcze zestawienia statystyczne i wnioski z analizy zebranych informacji. 

 

Ankieta do pobrania: word, pdf

 

loga