Postępy w walce ze smogiem w gminie Zielonki

Ograniczanie1 piece1UlotkaNmW gminie Zielonki na koniec listopada 2018 r. było podpisanych 259 umów na wymianę pieców z dofinansowaniem. Mieszkańcy wymienili 193 piece z dofinansowaniem ze środków ZIT lub PONE. W tym sezonie grzewczym, jak i w poprzednich, gmina prowadzi też kontrole palenisk, tego, czym mieszkańcy palą w piecach. Na ukończeniu jest też prowadzona na terenie gminy Zielonki inwentaryzacja źródeł ciepła (pieców i OZE). Gmina Zielonki na wymianę nieekologicznych pieców ma zabezpieczone ponad 6 mln zł w ramach programu „Ograniczanie niskiej emisji w gminie Zielonki”. Wystarczy to na wymianę ok. 429 pieców. 
 
– Kontrole pieców interwencyjne i systemowe są prowadzone również popołudniami i wieczorami przez upoważnionych pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Zielonkach wraz z policją lub samodzielnie – informuje Małgorzata  Fordymacka, kierownik referatu. – W razie wątpliwości pobierane są próbki popiołów do badania.
Inwentaryzacja pieców, prowadzona przez gminę od 20 sierpnia 2018 r. powinna zakończyć się w tym roku kalendarzowym. Pozwoli to na uzyskanie dokładnych danych, co do liczby nieekologicznych pieców na terenie gminy Zielonki, które muszą zostać wymienione. Ankieterzy, którymi są pracownicy Urzędu Gminy wyposażeni w identyfikatory, muszą odwiedzić jeszcze część domów w 3 sołectwach (Trojanowicach, Dziekanowicach, Bosutowie-Boleniu) z 19 w gminie. Dotychczas gmina Zielonki dysponowała jedynie szacunkowymi danymi, uzyskanymi poprzez odjęcie od liczby budynków liczby przyłączy gazowych. Pozwalało to sądzić, iż na terenie gminy Zielonki na ponad 7,2 tys. budynków około 1 tys. ma piece węglowe. 
– Różne metody szacowania przez zewnętrzne instytucje liczby pieców na terenie gminy Zielonki dawały bardzo rozbieżne liczby, od 800 do 2500 pieców nie spełniających wymogów – mówi wójt gminy Zielonki Bogusław Król. – Dlatego w tym roku ankieterzy zatrudnieni przez gminę mieli za zadanie sprawdzić wszystkie domy na terenie gminy. Właściciele, którzy nie udzielili jeszcze odpowiedzi na ankietę (odmówili wpuszczenia ankietera lub ankieterzy z różnych przyczyn do nich nie dotarli) proszeni są o samodzielne uzupełnienie ankiety pobranej ze strony zielonki.pl lub eko.zielonki.pl i przesłanie jej mailem na adres ug@zielonki.pl.
 
Po zebraniu danych z terenu całej gminy Zielonki zostaną opracowane i upublicznione wyniki inwentaryzacji.