POWIAT BEZ SMOGU

Informacje o programie POWIAT BEZ SMOGU

 

Zarządu Powiatu w Krakowie uprzejmie informuje, że rozpoczęcie procedury naboru wniosków w ramach programu „Powiat bez smogu” nastąpi 23 września 2021 r.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków i przypominamy, że jedyną ścieżką złożenia wniosku jest platforma ePUAP.

Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie wynosi 252 099 zł

Nabór wniosków trwać będzie od 23 września 2021 r. do osiągnięcia 150% środków przewidzianych na udzielenie dotacji, jednak nie dłużej niż 14 dni.

Druki do pobrania – link poniżej

https://powiat.krakow.pl/2021/09/informacje-o-programie-powiat-bez-smogu/