Przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Zielonki

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Zielonki, za wyjątkiem nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gastronomiczna, mechanika pojazdowa oraz cmentarze, jak również z 2 punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)”. 
Postępowanie przetargowe na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Zielonki, za wyjątkiem nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gastronomiczna, mechanika pojazdowa oraz cmentarze, jak również z 2 punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)” zostało podzielone na trzy części. 
Część pierwsza przetargu obejmowała odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych – tu zostały złożone dwie oferty. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach 42-202 Częstochowa, ul. Bór 169, który wycenił realizacje ww. zadania na kwotę: w roku 2019 – 648,00 zł brutto za 1 tonę, a w roku 2020 – 810,00 zł brutto 1 tonę. Druga oferta została złożona przez Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. ul. Barska 12, 30-307 Kraków; oferta opiewała na kwotę: w roku 2019 – 799,20 zł brutto za 1 tonę, a w roku 2020 – 993,60 zł brutto za 1 tonę. 
Część druga przetargu obejmowała odbieranie i zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych z posesji i PSZOK-ów – i tu zostały złożone dwie oferty. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach 42-202 Częstochowa, ul. Bór 169, która opiewała na kwotę: w roku 2019 – 680,00 zł brutto za 1 tonę, a w roku 2020 – 790,00 zł brutto za 1 tonę. Drugą  ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI Mieczysław Jakubowski, 30-841 Kraków, ul. Nad Drwiną 33, które wyceniło realizacje ww. zadania na kwotę: w roku 2019 -806,76zł brutto za 1tonę, a w roku 2020 – 905,04 zł brutto 1tonę. 
Do tych dwóch części zamówienia przetarg został rozstrzygnięty 4 września 2019 r., jednak nie jest jeszcze uprawomocniony – nie zostały zatem zawarte umowy, bowiem firmy mają czas na ewentualne złożenie odwołań. Umowa z wykonawcą może być zawarta najwcześniej 17 września 2019 r. W związku z powyższym na wrzesień 2019 r. przedłużono umowy z obecnymi wykonawcami tych usług: z MPGO i z MIKI.  
Część trzecia przetargu obejmowała odbieranie i zagospodarowanie odpadów segregowane z posesji i PSZOK-ów – tu też zostały złożone dwie oferty. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „TAMAX” Szczepan Cieślak 28-340 Sędziszów, Os. Sady 20/2 i opiewała na kwotę: w roku 2019 – 864,00 zł brutto za 1 tonę, a w roku 2020 – 1080,00 zł brutto za 1 tonę. Druga oferta była złożona przez Zakład Usług Komunalnych Romuald Kwiecień, ul. Wesoła 100, 32-089 Prądnik Korzkiewski – oferta zostało odrzucona ze względów proceduralnych. 
Dla trzeciej części zamówienia przetarg rozstrzygnięto 22 sierpnia 2019 r., umowa na realizację zadania z firmą „TAMAX” została zawarta na okres od 3 września 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. 
Wszystkie informacje o przetargu: LINK
Ostatnie kwoty za odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Zielonki sprzed ww. przetargu to: odpady zmieszane – 637,20 zł za tonę, segregowane – 850 zł za 1 tonę, odpady biodegradowalne – 669,60 za 1 tonę.