SPRAWOZDANIE Z PROGRAMU „Jestem eko łapię deszcz”

Program mikroretencji „Jestem eko! Łapię deszcz!” w gminie Zielonki – PAMIĘTAJMY O SPRAWOZDANIU !

 

Informujemy, że zgodnie z zawartą umową użyczenia naziemnego zbiornika na wody opadowe realizowaną w ramach Programu ekologicznego „Jestem eko! Łapię deszcz” należy przedstawić sprawozdanie z realizacji ww. programu, w którym trzeba podać informację o uzyskanej ilości sztuk napełnionych zbiorników wodą opadową w roku 2021.r. Ww. sprawozdanie należy składać wyłącznie na załączonych wzorach druku w terminie do 30 listopada 2021 drogą elektroniczną na skrzynkę ug@zielonki.pl , poprzez ePUAP, osobiście na Dziennik Podawczy lub listownie na adres Urzędu Gminy Zielonki tj. ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki.

Przedmiotowe sprawozdanie należy składać każdego roku do 30 listopada przez okres 3 lat licząc od momentu podpisania umowy.

WZÓR SPRAWOZDANIA- pobierz plik