Tauron Dystrybucja wyjaśnia zasady przyłączania mikroinstalacji od 01.04.2022

Informujemy, na stronie https://zielona-energia.cire.pl/artykuly/serwis-informacyjny-cire-24/tauron-dystrybucja-wyjasnia-zasady-przylaczania-mikroinstalacji-od-01042022

Tauron Dystrybucja zamieścił zasady przyłączania mikroinstalacji PV od daty 1.04.2022r.

Jeżeli Państwo zamierzacie skorzystać z opustowego rozliczania energii elektrycznej, wprowadzonej do sieci Tauron Dystrybucji,

to do 31.03.22r należy złożyć prawidłowe zgłoszenie mikroinstalacji ZM, które znajdziecie Państwo na stronie: www.tauron-dystrybucja.pl/przyłaczanie-do-sieci/dokumenty-do-pobrania