Terminy odbioru odpadów ulegających biodegradacji sprzed posesji w lipcu i sierpniu

PE 120 BiotainerMUrząd Gminy Zielonki informuje, że 18 lipca 2018 r. i 24 sierpnia 2018 r. odbędą się pierwsze odbiory odpadów komunalnych ulegających biodegradacji sprzed posesji. Odpady komunalne ulegające biodegradacji w dniach ich odbioru muszą być wystawione najpóźniej do godz. 6:30 rano. Jednocześnie przypominamy, że do zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji stosuje się, w przypadku obioru sprzed posesji, pojemniki umożliwiające dostęp powietrza i gromadzenie odcieków o pojemności do 120 l.
Terminy odbioru w kolejnych miesiącach zostaną podane do wiadomości w najbliższym czasie.

Mieszkańcy mogą zakupić pojemniki na odpady BIO z rusztem na odcieki i systemem wentylacyjnym w dowolnym punkcie, pojemniki muszą jednak spełniać powyższe wymagania. W sprawie zakupu lub dzierżawy odpowiednich pojemników na bioodpady można kontaktować się też bezpośrednio z przedstawicielem wyłonionej w przetargu firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI, która przedstawiła następująca ofertę na pojemniki na odpady BIO – pojemnik 120l z rusztem na odcieki i systemem wentylacyjnym:
– dzierżawa na podstawie zawartej umowy z właścicielem posesji – 8,00 zł netto/m-c (9,84 zł brutto/m-c);
– dostarczenie i odbiór pojemnika po zakończeniu realizacji umowy – 20,00 zł netto (24,60 brutto);
– cena zakupu -180,00 zł netto (221,40 brutto);
Osoba do kontaktu z ramienia firmy MIKI w sprawie pojemników: Krzysztof Łabędź, kierownik Działu Zamówień Publicznych, tel. 532-469-940
Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zgłaszanie do tut. urzędu potrzeby odbioru odpadów komunalnych ulegających biodegradacji sprzed posesji pod numerem telefonu 12 285 08 50 wew. 312
Referat Gospodarki Komunalnej UG Zielonki