UCHWAŁA NR VI/22/2019 RADY GMINY ZIELONKI Z DNIA 28 MARCA 2019 ROKU

UCHWAŁA NR VI/22/2019 RADY GMINY ZIELONKI Z DNIA 28 MARCA 2019 ROKU w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty – pobierz plik

Tabela z wyliczeniami – pobierz plik