UCHWAŁA NR VI/23/2019 RADY GMINY ZIELONKI Z DNIA 28 MARCA 2019 ROKU

UCHWAŁA NR VI/23/2019 RADY GMINY ZIELONKI Z DNIA 28 MARCA 2019 ROKU w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych – pobierz plik