UCHWAŁA NR XXXVI/15/2018 RADY GMINY ZIELONKI

UCHWAŁA NR XXXVI/15/2018 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości – pobierz