Użyczenie zbiorników

Jestem eko! Łapię deszcz! – pilotażowy program mikroretencji w gminie Zielonki uruchomiony

23 kwietnia 2020 r. zostaje uruchomiony Zarządzeniem Wójta Gminy Zielonki Pilotażowy Program ekologiczny „Jestem eko! Łapię deszcz”. Celem programu jest propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców gminy Zielonki: przeciwdziałanie skutkom suszy, promowanie mikroretencji w celu ochrony zasobów wodnych poprzez montaż na nieruchomościach mieszkańców gminy Zielonki naziemnych zbiorników na wodę opadową użyczonych przez gminę Zielonki. Dzięki tym działaniom nastąpi zatrzymanie i wykorzystanie wody opadowej w miejscu jej powstania, a następnie jej gospodarcze wykorzystanie. Mieszkańcy gminy będą mogli wykorzystywać wodę opadową na swojej posesji do podlewania ogrodu, trawnika, tym samym oszczędzać naturalne zasoby wód poprzez ograniczanie wykorzystywania w tym celu wody z gminnego wodociągu – co jest tym bardziej cenne w sytuacji zagrożenia suszą.

W ramach programu „Jestem eko! Łapię deszcz” gmina Zielonki zakupi naziemne zbiorniki na wodę opadową, a następnie użyczy mieszkańcom w celu ich zamontowania do systemu rynnowego budynku. Wniosek o użyczenie zbiornika na wody opadowe może złożyć każdy mieszkaniec gminy Zielonki, który spełni warunki określone w Programie. Na każdą miejscowość z terenu gminy Zielonki zostanie przyznawana liczba zbiorników proporcjonalna do liczby mieszkańców miejscowości. Zbiornik musi być używany minimum przez 36 miesięcy, a każdy mieszkaniec, który otrzyma zbiornik będzie zobowązany do przedstawienia sprawozdania.

Na Pilotażowy Program „Jestem eko! Łapię deszcz” przeznaczone zostało 100 tys. zł. Zainteresowanych mieszkańców prosimy o składanie wniosków. Szczegóły programu i link do wniosku