WIOSENNE PORZĄDKI

Już po raz siódmy Stowarzyszenie Korzkiew wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich w Korzkwi, Strażą Pożarną z Grębynic, sołtysami Januszowic i Grębynic oraz Kołem Przyjaciół Januszowic zorganizowało wspólne wiosenne sprzątanie.

Dzięki zaangażowaniu 40 osób udało się zebrać ponad 20 opon i 70 worów 120 l. Na zakończenie akcji odbyło się wspólne ognisko i poczęstunek w Ośrodku Harcerskim w Korzkwi