Wnioski, deklaracje

DLA MIESZKAŃCÓW

 1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych:
  pobierz plik (pdf*)
 2. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych:
  pobierz plik (pdf*)
 3. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych:
  pobierz plik (pdf*)

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych:
  pobierz plik (pdf*)

ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU GMINY ZIELONKI

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy zielonki:
  pobierz plik
 2. Sprawozdanie podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych za kwartał:
  pobierz plik

WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

 1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej:
  pobierz plik (.pdf)
 2. Oświadczenie przedsiębiorcy
  pobierz plik (.pdf)

ZGŁOSZENIA EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 1. Zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
  pobierz plik