Wymiana liczników do instalacji fotowoltaicznych – Informacja

Wykonawca ma obowiązek rozliczenia się z gminą z dostawy , montażu i uruchomienia instalacji w sieci Tauron do dnia 08.03.2021.

Z dotychczasowej praktyki wynika, że wykonawca realizuje zgłoszenia do firmy Tauron na bieżąco, w miarę realizowanych instalacji. Czasokres oczekiwania pomiędzy zgłoszeniem do Tauronu a uruchomieniem oscyluje pomiędzy 14-60 dni. Wszelkie mogące wystąpić indywidualne przesunięcia w czasie wynikają z konieczności wykonania uzgodnień administracyjno-technicznych pomiędzy firmą Tauron a wykonawcą instalacji.