Wymiana pieców – krok po kroku

piece1UlotkaNmpiece2UlotkaNmNabór wniosków dla mieszkańców, którzy chcą wymienić swoje stare piece stale trwa.
Właściciele budynków mieszkalnych na terenie gminy Zielonki mogą otrzymać nawet do 14 tys. zł na zmianę sposobu ogrzewania, w tym wymianę starego kotła węglowego na ekologiczny do 8 tys. zł oraz do 6 tys. zł na wymianę instalacji w ramach projektu „Ograniczanie niskiej emisji w gminie Zielonki” (ZIT).

Krok po kroku – co należy zrobić (w rozwinięciu wiadomości):

 

Dotacja jest dla:
Właścicieli domów jedno i wielorodzinnych, którzy chcą zlikwidować swój stary piec węglowy i zastąpić go piecem  na gaz lub biomasę.

Jaka wysokość dotacji:
W przypadku likwidacji starego kotła i zastąpienia go kotłem na biomasę bądź gaz dofinansowanie wyniesie:
– 400-550 zł na każdy kilowat obliczonej mocy nowego źródła ciepła wskazany w ocenie energetycznej, ale nie więcej niż 8 tys. zł,
– do 6 tys. zł w przypadku wymiany instalacji.

Dotacja obejmuje:
– demontaż starego źródła ciepła, zakup i montaż nowego źródła ciepła.
– zakup i montaż niezbędnej armatury, takich jak: czopuch, pompa wymagana do prawidłowego funkcjonowania i obiegu instalacji c.o., zawór trój-/czwórdrogowy, zawory przelotowe i zwrotne, zespół rurowy, izolacja rurociągów, montaż naczynia zbiorczego, osprzęt niezbędny do zainstalowania nowego źródła ciepła, a w przypadku kotłów gazowych również wkład kominowy,
– wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.Kryteria dostępu budynku:Dotacja będzie przyznawana wyłącznie dla budynków, które spełniają warunek efektywności energetycznej na poziomie 150 kWh/m² /rok dla budynków jednorodzinnych i 135 kWh/m² /rok dla budynków wielorodzinnych.

Należy krok po kroku:

1. Należy złożyć deklarację udziału w programie na dzienniku podawczym Urzędu Gminy, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki. Deklaracje można znaleźć na: zielonki.pl. eko.zielonki.pl lub w wersji papierowej w Referacie Gospodarki Komunalnej. Deklaracja musi być podpisana przez wszystkich właścicieli lub osoby posiadające stosowne pełnomocnictwa. Niezbędnym załącznikiem jest kopia dokumentu potwierdzającego prawo własności (np. wydruk z Elektronicznych Ksiąg Wieczystych: https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl)
2. Urząd Gminy na podstawie złożonych deklaracji zleca wykonanie ocen energetycznych, za które mieszkaniec nie ponosi kosztów. Ocena energetyczna jest po to, aby można było ocenić efektywność inwestycji.
3. Po otrzymaniu wyników oceny energetycznej budynku  należy podpisać umowę o dotację. Mieszkaniec (inwestor) sam wybiera firmę z uprawnieniami, która wymieni stary węglowy piec na nowy, spełniający warunki projektu. Wnioskujący musi zapewnić realizację zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym (pozwolenia na budowę, zgłoszenia).
4. Rozliczenie dotacji. Po przeprowadzeniu inwestycji należy złożyć wniosek o rozliczenie projektu wraz z kopiami faktur, kosztorysem powykonawczym.

Doradztwo:

Referat Gospodarki Komunalnej: tel. 12 285 08 50 wew. 316