Zadania Gminy

10.01.2024

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: https://eko.zielonki.pl/wp-content/uploads/2024/01/Rejestr-dzialalnosci-regulowanej-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci.pdf

18.04.2023

Osiągnięte przez Gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy w właścicielem nieruchomości w 2022 r.

Poziomy osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości w 2022 r.- pobierz plik

18.04.2023

Miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Zielonki w 2022 r.

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Zielonki w 2022 r- pobierz plik

25.10.2022

Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości w 2021 r.

Poziomy osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości w 2021 r. – pobierz plik

25.10.2022

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Zielonki w 2021 r.

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Zielonki w 2021 r. – pobierz plik  

19.05.2021

Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości w 2020 r.

  Wymagany poziom do osiągnięcia [%] Gmina Zielonki ZUM s.c. MPGO Sp. z o.o. ZUK Romuald Kwiecień Pol-Krak-Nomad s.c. Poziom osiągnięty Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 35 35 22 57 7 5 Poziom recyklingu i przygotowania do […]

19.05.2021

Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości w 2019 r.

  Wymagany poziom do osiągnięcia [%] Gmina Zielonki ZUM s.c. MPGO Sp. z o.o. ZUK Romuald Kwiecień Pol-Krak-Nomad s.c. Poziom osiągnięty Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 40 56,41 34,8 73,02 4,3 16,36 Poziom recyklingu i przygotowania do […]

13.08.2020

Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

18.11.2019

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

Zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym określa ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych zbierany jest w następujących miejscach: przy prywatnych posesjach podczas zbiórki odpadów […]

18.11.2019

Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości w 2018 r.

Wymagany poziom do osiągnięcia [%] Gmina Zielonki ZUM s.c. MPGO Sp. z o.o. ZUK Romuald Kwiecień Pol-Krak-Nomad s.c. Poziom osiągnięty Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 40 15 1 16,65 2 40 Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego […]

18.11.2019

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Zielonki w 2018 r.

Rodzaj odpadów komunalnych Nazwa i adres instalacji Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne MBP Remondis Kraków Półłanki 64, 30-740 Kraków MBP Ujków Stary Osadowa 1, Ujków Stary, 32-329 Bolesław MBP Miki Recykling Nad Drwiną 33, 32-841 Kraków MBP Oświęcim Nadwiślańska 36, 32-600 Oświęcim Bioodpady […]