Zadania Gminy

18.11.2019

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych zbierany jest w następujących miejscach:‾ przy prywatnych posesjach podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytych urządzeń RTV i […]

18.11.2019

Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości w 2018 r.

Wymagany poziom do osiągnięcia [%] Gmina Zielonki ZUM s.c. MPGO Sp. z o.o. ZUK Romuald Kwiecień Pol-Krak-Nomad s.c. Poziom osiągnięty Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji […]

18.11.2019

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Zielonki w 2018 r.

Rodzaj odpadów komunalnych Nazwa i adres instalacji Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne MBP Remondis Kraków Półłanki 64, 30-740 Kraków MBP Ujków Stary Osadowa 1, Ujków Stary, 32-329 Bolesław […]