Znaczenie mikro instalacji OZE w systemie energetycznym

Znaczenie mikro instalacji OZE w systemie energetycznym

„Myśl globalnie, działaj lokalnie” powiedzenie znane od lat. Jego praktyczne zastosowanie można odnaleźć np. w projekcie pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego”. Na obszarze kilkudziesięciu gmin powstały w indywidualnych gospodarstwach małe instalacje fotowoltaiczne (średnio 4,5 kW) oraz pompy ciepła (średnio 7kW). Ich łączną moc cieplną i elektryczną można porównać do dziesięciu przeciętnej wielkości biogazowni rolniczych, które muszą wytworzyć około 40 milionów metrów sześciennych biogazu, aby powstała ilość energii porównywalnej z tymi małymi źródłami energii w gospodarstwach domowych. Powstały w wyniku wojny kryzys energetyczny pokazał, że rozproszone źródła energii odnawialnej są ważnym elementem systemu elektroenergetycznego. Podane powyżej porównanie skali jednego partnerskiego projektu do 10 biogazowni rolniczych, wskazuje, że zsumowanie oddziaływania poszczególnych inicjatyw może dawać znaczące efekty. Według stanu na 2 marca 2023 w Polsce istnieją 122 biogazownie rolnicze o mocy elektrycznej przekraczającej 142 MW[1]. Dziesięć lat temu moc i ilość instalacji była około 4 razy mniejsza (odpowiednio 32 biogazownie o mocy 36 MW)[2]. Ilość instalacji OZE w ostatnich latach wzrasta bardzo dynamicznie, a ich łączna moc stanowi już 36% łącznej mocy elektrycznej kraju[3]. Przytoczone liczby mają służyć pokazaniu, że małe elementy połączone w większą sieć stanowią o sile grupy. Dlatego tak ważne jest otwarte spojrzenie w przyszłość i kreowanie nowych technologii. W tym celu powstał projekt edukacyjny Odnawialni => Niezniszczalni skierowany do dzieci i młodzieży województwa małopolskiego ze szczególnym udziałem gmin: Igołomia-Wawrzeńczyce, Michałowice, Wielka-Wieś i Zielonki. Podczas 500 spotkań z przedszkolakami i uczniami będziemy w przystępny sposób demonstrować zasady działania już funkcjonujących powszechnie instalacji OZE. Ważnym elementem skierowanym zwłaszcza do klas VII i VIII szkół podstawowych będzie zaprezentowanie będących jeszcze w laboratoriach lub testach technologii przyszłości. Każdy rodzaj energii to przemiany fizyczne i chemiczne. Zrozumienie praktycznego zastosowania fizyki może spowodować, że nie jeden z uczestników warsztatów zostanie twórcą nowych i efektywniejszych sposobów wytwarzania i magazynowania energii. Dziś w przestrzeni publicznej ciężar dyskusji z wytwarzania energii przenosi się na temat jej magazynowania i optymalnego wykorzystania wtedy kiedy jest potrzebna. Wielu sceptyków podważa zasadność rozproszonych indywidualnych magazynów energii podobnie jak kilkanaście lat temu podważano zasadność energetyki rozproszonej, której obecne efekty przedstawiono na wstępie w liczbach. Energia w sieciach przesyłowych jest częściowo bezpowrotnie tracona. Jej zatrzymanie w miejscu wytworzenia może mieć różne formy, od baterii poprzez elektrownie szczytowo-pompowe, wytwarzanie wodoru, magazynowanie w postaci ciepła, a także poprzez magazynowanie w sprężonym powietrzu. Elektrownie z konwencjonalnym magazynem energii w postaci sprężonego powietrza magazynują energię pozaszczytową przez sprężenie powietrza w podziemnych komorach. W czasie szczytowego zapotrzebowania na energię sprężone powietrze może być uwalniane z podziemi, a następnie po ogrzaniu napędzać turbiny[4].

Jako społeczność jesteśmy uzależnieni od ciągłego dostępu do energii. Może właśnie czytają Państwo ten tekst na swoim laptopie lub tablecie? On potrzebuje energii. Świat inteligentnych miast wymaga przetwarzania niezliczonej ilości danych, które przechowywane są na serwerach nieustannie zasilanych energią elektryczną. Nie zastanawiamy się na co dzień nad tym, że uliczne sygnalizatory zapewniają nam bezpieczeństwo, ale bez dostępu do energii zgasną, a na ulicach zapanuje chaos. Trudno też wyobrazić sobie funkcjonowanie domu, do którego nie jest dostarczana energia elektryczna. Zatem, aby dzisiejszy elektro-świat funkcjonował bez zakłóceń obecne i przyszłe pokolenia muszą myśleć nie tylko przez pryzmat dzisiejszej wysokości rachunku, czy kosztów inwestycji w innowacyjne rozwiązania. Kluczem do bezpieczeństwa jest rozwój energetyki rozproszonej. To państwa i ich rządy stanowić muszą odpowiednie warunki ekonomiczne i ekologiczne do tego, aby zaangażowanie społeczeństwa w rozwój bezpiecznych i nowoczesnych technologii był procesem ewolucyjnym, a nie rewolucyjnym wprowadzanym pod rygorem nakazów i zakazów. Nasz projekt edukacyjny ma za zadanie zbudować w młodym pokoleniu poczucie odpowiedzialności za rozwój innowacji w imię dobra całego społeczeństwa.

Niniejszy materiał powstał w ramach projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Wartość całkowita zadania 199 088 zł. Dotacja NFOŚiGW – 140 000 zł. Wsparcie w zapewnieniu wkładu własnego częściowo gwarantują gminy: Zielonki, Wielka Wieś, Michałowice, Igołomia-Wawrzeńczyce. Nieocenione jest także Państwa wsparcie w ramach darowizn i odpisów 1,5% podatku na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zielonki KRS 0000048345 z dopiskiem edukacja ekologiczna.

Możesz wesprzeć zadanie także robiąc porządki w szafie. Zeskanuj kod, kliknij pomagam, zamów bezpłatnego kuriera i przekaż odzież używaną. Każdy kilogram to do 1 zł na nasze działania.

logotyp

 

 

 

[1] Rejestr Wytwórców Biogazu Rolniczego – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

[2] Ginalski Z.: Małe Biogazownie Rolnicze, CDR, O/Radom

[3] https://www.rynekelektryczny.pl/moc-zainstalowana-oze-w-polsce/

[4] https://cordis.europa.eu/article/id/84643-emission-free-compressed-air-energy-storage/pl