Odnawialne Źródła Energii

12.07.2019

Informacja przetargowa

Uprzejmie informuje, iż w dniu wczorajszym tj. 11-07-2019 zostało wysłane do wszystkich Wykonawców oraz zamieszone na BIP-ie unieważnienie II i III części postępowania przetargowego. BIP – WEJDŹ Jednocześnie w stosunku do I i IV części trwa ocena ofert – w dniu wczorajszym […]

28.06.2019

Informacja dla Mieszkańców gminy, którzy uczestniczą w projekcie odnawialnych źródeł energii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”

Uprzejmie informujemy iż 27-06-2019 odbyło się otwarcie ofert przetargowych na realizację naszego wspólnego projektu. Postępowanie przetargowe było podzielone na 4 części. Niestety ceny złożone przez oferentów na trzy pierwsze części tj. dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych, dostawę i montaż pomp […]

23.04.2019

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

Uprzejmie informujemy o możliwości zapoznania się z dokumentacją przetargową projektu budowy instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca dostępnej pod linkiem: https://bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca,a,1589181,partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii-dla-gmin-wojewodztwa-malopolskiego.html  

25.03.2019

I miejsce na liście rankingowej MRPO

Informujemy, iż „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego”, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr 1088/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 czerwca 2018 r., znalazł się na pierwszym miejscu na liście projektów wybranych do dofinansowania […]

22.02.2019

PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

W ramach prac grupy roboczej pracującej w imieniu gmin zrzeszonych do projektu OZE została wyłoniona firma do przygotowania postępowania przetargowego w ramach dostawy i montażu instalacji OZE. Szczegółowy harmonogram prac w naszej Gminie zostanie przedstawiony po wyłonieniu Generalnego Wykonawcy

04.02.2019

INFOLINIA DLA MIESZKAŃCÓW

Firma DOEKO Group, będąca realizatorem projektu OZE w ramach Partnerskiego projektu Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego uruchomiła specjalną infolinię dla mieszkańców chcących uzyskać bardziej szczegółowe informacje o Projekcie – tel. 12 446 42 97

04.01.2019

Dofinansowanie na umowę projektu pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego”

W dniu 27 grudnia 2018 r. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Pan Marek Jamborski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Kornelii Łakomy, podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” w […]

06.09.2018

Dofinansowanie na odnawialne źródła energii przyznane – gmina Zielonki będzie budować instalacje OZE u mieszkańców!

„Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” znalazł się na pierwszym miejscu na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach działania pn. zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. […]

13.09.2017

Dofinansowanie na budowę OZE – nabór uzupełniający – 20 września spotkanie informacyjne w Zielonkach

Gminy: Kocmyrzów-Luborzyca, Igołomia-Wawrzeńczyce, Michałowice, Wielka Wieś i Zielonki już od kilku miesięcy przygotowują projekt, którego celem jest budowa Odnawialnych Źródeł Energii u mieszkańców wymienionych gmin. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ogłosił regulamin naboru wniosków, do którego aplikować zamierzają ww. gminy w ramach jednego […]

12.01.2017

Program dofinansowania – Odnawialne Źródła Energii – przyjmowanie wniosków do 10 lutego

Przypominamy, że gmina Zielonki przygotowuje się do pozyskania zewnętrznych środków finansowych na kolejną inwestycję proekologiczną – instalację na obiektach prywatnych ogniw fotowoltaicznych służących do produkcji energii elektrycznej ze słońca, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, a co za tym idzie umożliwienia mieszkańcom znacznego obniżenia […]

11.01.2017

Program dofinansowania OZE

Gmina Zielonki rozpoczyna przygotowania do pozyskania dofinansowania na: instalacje fotowoltaiczne, instalacje solarne, pompy ciepła. W rozwinięciu wiadomości dostępne są informacje na temat programu.