15.07.2021

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – FAQ

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – FAQ

Wydrukuj

17.06.2021

Obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Od 1 lipca br. każdy mieszkaniec lub zarządca budynku będzie miał obowiązek złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). W tym systemie informatycznym będą umieszczone informacje o rodzaju ogrzewania stosowanego w budynkach. Na złożenie deklaracji obywatele będą mieli 12 miesięcy dla […]

17.06.2021

formularz zgłoszenia awarii OZE

formularz zgłoszenia awarii OZE

Wytyczne zgłoszeń awarii dla Beneficjentów biorących udział w „Partnerskim Programie Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego”   INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH: Zgłoszenie mailowe na adres: serwis@sanito.pl; wojciech.harkiewicz@sanito.pl; andrzej.placzkieiwcz@sanito.pl w załączniku formularz zgłoszenia: 1 FOTOWOLTAIKA – ZGŁOSZENIE AWARII https://eko.zielonki.pl/wp-content/uploads/2021/06/1-FOTOWOLTAIKA-ZGŁOSZENIE-AWARII.pdf   INSTALACJE POMP […]

10.06.2021

Ważne zmiany w programie „Czyste Powietrze” od 01.07.2021

Ważne zmiany w programie „Czyste Powietrze”  od 01.07.2021

Ważne zmiany w programie „Czyste Powietrze” od 01.07.2021 Od 1 lipca 2021 r. planowane jest zwiększenie obecnych progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania, czyli do uzyskania maksymalnie 37 tys. zł bezzwrotnej dotacji. Zmiana ma na celu ujednolicenie progów dochodowych programów „Czyste […]

21.05.2021

audyty energetyczne- komunikat

audyty energetyczne- komunikat

UWAGA ! Osoby które zgłosiły się do programu Gminnego na wymianę pieca -Program ZIT etap II i czekają na wykonanie audytu energetycznego budynku, informujemy iż audyty będą wykonywane najwcześniej od czerwca. Audyty do programu Gminnego są wykonywane BEZPŁATNIE przez firmę wyłonioną w […]

Powietrze

newsletter

19.05.2021

Odbiór odpadów – informacja o wykonawcach i kontakt

Na terenie gminy Zielonki usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych realizują: Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. (MPGO) z siedzibą w Krakowie, w zakresie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „TAMAX” Szczepan Cieślak z siedzibą w Sędziszowie, w zakresie odpadów komunalnych segregowanych […]

19.05.2021

Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości w 2020 r.

  Wymagany poziom do osiągnięcia [%] Gmina Zielonki ZUM s.c. MPGO Sp. z o.o. ZUK Romuald Kwiecień Pol-Krak-Nomad s.c. Poziom osiągnięty Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 35 35 22 57 7 5 Poziom recyklingu i przygotowania do […]

19.05.2021

Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości w 2019 r.

  Wymagany poziom do osiągnięcia [%] Gmina Zielonki ZUM s.c. MPGO Sp. z o.o. ZUK Romuald Kwiecień Pol-Krak-Nomad s.c. Poziom osiągnięty Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 40 56,41 34,8 73,02 4,3 16,36 Poziom recyklingu i przygotowania do […]

14.05.2021

Zakaz spalania odpadów roślinnych !

Zgodnie z aktualnie obowiązującym na terenie gminy Zielonki Regulaminem utrzymania czystości i porządku (Uchwała Nr XXXI/83/2017 Rady Gminy Zielonki z 28 września 2017 r.) na właścicieli nieruchomości nałożony został obowiązek prowadzenia selektywnego zbierania poszczególnych grup odpadów, w tym odpadów biodegradowalnych. Z obowiązku […]

30.04.2021

Co mam zrobić z odpadami biodegradowalnymi?

Istnieją dwa sposoby na zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych: 1.Zbieranie w pojemniku Mieszkańcy w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mają zapewniony odbiór odpadów biodegradowalnych z pojemnika przeznaczonego na te odpady bezpośrednio sprzed posesji zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów biodegradowalnych. Pojemnik przeznaczony na odpady […]

22.04.2021

PSZOK czynny w piątek 30 kwietnia 2021 roku

W związku z dniem świątecznym, który wypada w sobotę 1 maja informujemy, że PSZOK wyjątkowo będzie czynny w piątek 30 kwietnia w godzinach od 10.00 do 18.00. Wydrukuj