PROJEKT EKO TEAM – EFEKTY REALIZACJI

31 marca kończy się 4-letni projekt Eko Team. Jego celem było zorganizowanie sieci ekodoradców działających na terenie Metropolii Krakowskiej. Ich głównym zadaniem było aktywne wsparcie mieszkańców w realizacji inwestycji wymiany nieekologicznych źródeł ciepła, termomodernizacji budynków i instalacji odnawialnych źródeł energii. Projekt był efektem długofalowej polityki gmin członkowskich Stowarzyszenia w dziedzinie poprawy jakości powietrza.

Podsumowanie projektu w materiale filmowym: https://youtu.be/zsBxz1KVN0E

 

Działania gmin Metropolii Krakowskiej w celu poprawy jakości powietrza

W wyniku realizacji projektu EKO TEAM, dzięki systematycznej i rzetelnej pracy 44 ekodoradców oraz zaangażowaniu mieszkańców zrealizowano szereg działań służących poprawie jakości powietrza. – Dzięki współpracy na partnerskich zasadach, zrozumieniu i wzajemnej otwartości w gminach Metropolii Krakowskiej wymieniono ponad 7 600 źródeł ciepła, które nie spełniały norm i stanowiły zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców – mówi Krzysztof Wołos, Wójt Gminy Wielka Wieś, Przewodniczący Komisji Stowarzyszenia Metropolia Krakowska ds. środowiska i przestrzeni. Do efektów pracy ekodoradców zaliczyć można także wsparcie w realizacji niemal 1 700 termomodernizacji budynków oraz ponad 4 000 inwestycji w odnawialne źródła energii.

Na mocy umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, gminy Metropolii Krakowskiej zrealizowały inwestycje przyczyniające się do poprawy jakości powietrza o sumarycznej wartości ponad 48 mln euro.

Przystępując do realizacji projektu Eko Team w 2020 r. zobowiązaliśmy do realizacji określonych działań. Dzięki zaangażowaniu naszego zespołu ekodoradców efekty przerosły nasze zamierzenia. W przeciągu 4 lat w gminie Zielonki mieszkańcy mieli możliwość wymiany 626 źródeł ciepła, modernizacji 195 budynków oraz zamontowania 303 OZE. Łącznie na realizację inwestycji w naszej gminie przeznaczono w ramach projektu EKO TEAM ok. 25 mln zł (ponad 5,7 mln euro) – mówi Grzegorz Pikul, główny ekodoradca Gminy Zielonki

Pomocne wsparcie dla mieszkańców gmin w walce o czyste powietrze

W ramach swoich zadań ekodoradcy prowadzili działania informacyjne i doradcze w zakresie:

  • poprawy efektywności energetycznej budynków,

  • wymiany źródeł ciepła niespełniających norm,

  • inwestycji w instalacje odnawialnych źródeł energii.

Kluczowym elementem współpracy ekodoradców z mieszkańcami była pomoc w sporządzaniu wniosków aplikacyjnych oraz innej koniecznej dokumentacji niezbędnej do otrzymania dofinansowania do inwestycji, jej przeprowadzenia i rozliczenia. Dzięki otwartości i wzajemnemu zaufaniu, efekty współpracy były bardzo satysfakcjonujące. – cytat – mówi główny ekodoradca gminy Grzegorz Pikul

Należy podkreślić, że działania ekodoradców cieszyły się dużym zainteresowaniem. Początkowo nieufni mieszkańcy, dzięki konsekwentnemu i profesjonalnemu wsparciu stopniowo przekonywali się o słuszności działania. Codzienną pracę ekodoradców oraz wyzwania z jakimi się mierzyli przedstawia poniższy materiał filmowy: https://youtu.be/aMp2–33vWk. Zachęcamy do obejrzenia.