Powiat bez smogu

Zarządu Powiatu w Krakowie uprzejmie informuje, że rozpoczęcie procedury naboru wniosków w ramach programu „Powiat bez smogu” nastąpi 18 marca 2024 r.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków i przypominamy, że jedyną ścieżką złożenia wniosku jest platforma ePUAP.

Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie wynosi 350 000 zł, a maksymalna wysokość dotacji to 6 000 zł. Dotacje przeznaczone są na zakup i montaż nowego źródła ciepła, takiego jak: kocioł gazowy, piec zasilany prądem elektrycznym, kocioł na biomasę o emisji cząstek stałych do 20 mg/m3 (przy 10% O2), instalacja solarna z kolektorami słonecznymi lub pompa ciepła. Preferowane będą inwestycje związane z OZE, tj. montaż pompy ciepła, kotła na biomasę, pieca zasilanego prądem elektrycznym czy instalacji solarnej.

Nabór wniosków trwać będzie od 18 marca 2024 r. do osiągnięcia 150% środków przewidzianych na udzielenie dotacji, jednak nie dłużej niż 30 dni, tj. do dnia 16 kwietnia 2024 r.

UWAGA: Dotacją nie będą objęte urządzenia i prace montażowe , które zostały zakupione lub wykonane przed dniem zawarcia umowy dotacyjnej

serdecznie zachęcamy mieszkańców Gminy Zielonki do składania wniosków, program POWIAT BEZ SMOGU można łączyć z programem CZYSTE POWIETRZE !

W przypadku wątpliwości dotyczących warunków uczestnictwa w programie lub sposobu wypełnienia i złożenia wniosku zachęcamy do zadawania pytań (drogą mailową: os@powiat.krakow.pl, telefonicznie 12 39 79 408). Szczegółowe informacje na temat projektu wraz z drukami do pobrania zamieszczamy poniżej.

Pliki do pobrania

https://powiat.krakow.pl/aktualnosci-i-wydarzenia-2/aktualnosci/rusza-nabor-do-programu-powiat-bez-smogu