Akty prawne

29.05.2019

UCHWAŁA NR VII/58/2019 RADY GMINY ZIELONKI Z DNIA 25 KWIETNIA 2019 ROKU

UCHWAŁA NR VII/58/2019 RADY GMINY ZIELONKI Z DNIA 25 KWIETNIA 2019 ROKU w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach na terenie gminy Zielonki za wyjątkiem nieruchomości, na których prowadzona jest […]

29.05.2019

UCHWAŁA NR VII/57/2019 RADY GMINY ZIELONKI Z DNIA 25 KWIETNIA 2019 ROKU

UCHWAŁA NR VII/57/2019 RADY GMINY ZIELONKI Z DNIA 25 KWIETNIA 2019 ROKU w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie przyjmowania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Zielonki za wyjątkiem nieruchomości, na których prowadzona jest […]

16.05.2019

UCHWAŁA NR VI/23/2019 RADY GMINY ZIELONKI Z DNIA 28 MARCA 2019 ROKU

UCHWAŁA NR VI/23/2019 RADY GMINY ZIELONKI Z DNIA 28 MARCA 2019 ROKU w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz za usługi w zakresie opróżniania […]

16.05.2019

UCHWAŁA NR VI/22/2019 RADY GMINY ZIELONKI Z DNIA 28 MARCA 2019 ROKU

UCHWAŁA NR VI/22/2019 RADY GMINY ZIELONKI Z DNIA 28 MARCA 2019 ROKU w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty – pobierz plik Tabela z wyliczeniami – pobierz plik

03.04.2019

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskie z dnia 5 lipca

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskie z dnia 5 lipca w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – pobierz

03.04.2019

UCHWAŁA NR XL/61/2018 RADY GMINY ZIELONKI

UCHWAŁA NR XL/61/2018 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej – pobierz

03.04.2019

UCHWAŁA NR XXXVII/26/2018 RADY GMINY ZIELONKI

UCHWAŁA NR XXXVII/26/2018 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty za dodatkowe usługi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi przyjmowanymi ponad limit przyjęty w odrębnej uchwale od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Zielonki w […]

03.04.2019

UCHWAŁA NR XXXVII/25/2018 RADY GMINY ZIELONKI

UCHWAŁA NR XXXVII/25/2018 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXIV/121/2017 Rady Gminy Zielonki w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie przyjmowania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Zielonki […]

03.04.2019

UCHWAŁA NR XXXVII/24/2018 RADY GMINY ZIELONKI

UCHWAŁA NR XXXVII/24/2018 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXIV/120/2017 Rady Gminy Zielonki w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i  zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach na terenie gminy Zielonki […]

03.04.2019

UCHWAŁA NR XXXVII/23/2018 RADY GMINY ZIELONKI

UCHWAŁA NR XXXVII/23/2018 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/78/2012 Rady Gminy Zielonki w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – pobierz

03.04.2019

UCHWAŁA NR XXXVI/15/2018 RADY GMINY ZIELONKI

UCHWAŁA NR XXXVI/15/2018 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości – pobierz

17.01.2018

UCHWAŁA NR XXXIV/120/2017 RADY GMINY ZIELONKI

UCHWAŁA NR XXXIV/120/2017 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach na terenie gminy Zielonki za wyjątkiem nieruchomości, na których prowadzona jest […]