Aktualności - Gospodarka Odpadami

09.01.2023

Zbiórka naturalnych choinek pozostałych po świętach w 2023 r.

Zbiórka naturalnych choinek pozostałych po świętach w 2023 r.   Urząd Gminy Zielonki informuje, iż zbiórkanaturalnych choinek pozostałych po świętach,odbędzie się w dniach 18 i 25 stycznia oraz 1 lutego2023 r. Mieszkańcy, będą mogli dostarczyć choinkiwe własnym zakresie do wyznaczonych miejsc wposzczególnych […]

09.01.2023

Informacja dla zarządców wspólnot mieszkaniowych

Referat Niskiej Emisji i Odpadów Urzędu Gminy Zielonki informuje, że zmieniły się firmy świadczące usługi odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, oraz odpadów  segregowanych (metale i tworzywa sztuczne, szkło, papier). W sytuacji, kiedy wjazd na teren wspólnoty jest zamknięty, należy kontaktować się z nowym […]

10.01.2022

Wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami

Od 1 lutego 2022 r. o 2 zł od osoby wzrośnie opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów na terenie gminy Zielonki. Rada Gminy Zielonki podczas sesji 30 grudnia 2021 r. przegłosowała nowe stawki – będą wynosiły odpowiednio: 34 zł od osoby zamieszkującej […]

09.04.2019

Informacja dla Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych

W związku ze zmianą firmy odbierającej odpady komunalne segregowane (metale i tworzywa sztuczne, szkło, papier) Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zielonki informuje, że w sytuacji kiedy wjazd na teren wspólnoty jest zamknięty, należy kontaktować się z wykonawcą Zakład Usług Komunalnych Romuald Kwiecień […]

08.06.2018

Odbiór odpadów biodegradowalnych sprzed posesji

Urząd Gminy Zielonki informuje, że 01.06.2018 roku została podpisana umowa z firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI Mieczysław Jakubowski ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków na odbiór odpadów biodegradowalnych zarówno z obu punktów PSZOK w Zielonkach i Węgrzcach, jak i sprzed posesji. Odbiór dotyczy […]

11.05.2017

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Zielonki za 2016 rok

Tutaj można zapoznać się z następującymi dokumentami: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Zielonki za rok 2016 – pobierz plik (*pdf) Miejsca zagospodarowania odpadów – pobierz plik (*doc) Poziomy recyklingu – pobierz plik (*doc)

28.04.2016

Podmioty posiadające wpis do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Zielonki

Podmioty posiadające wpis do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Zielonki – pobierz plik

14.04.2016

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Zielonki za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Zielonki za 2015 rok

14.04.2016

MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ODBIERANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY ZIELONKI W 2015 ROKU

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne Niesegregowane zmieszane odpady komunalne Instalacja do Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36 Instalacja do Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Zmieszanych Odpadów Komunalnych w Ujkowie Starym, gm. Bolesław, ul. Osadowa […]

14.04.2016

Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę Zielonki w 2015 r.

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania osiągnięte przez gminę Zielonki w 2015 roku:• osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 13,4 %• poziom recyklingu […]

30.04.2015

Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę Zielonki w 2014 r.

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania osiągnięte przez gminę Zielonki w 2014 roku: • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 109% • poziom […]