Harmonogram odbioru ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH w Gminie Zielonki wrzesień 2019 r.