Informacja o segregacji odpadów w 2013 roku

Informacja dla mieszkańców będących klientami Podmiotów świadczących usługę wywozu odpadów komunalnych, dotycząca selektywnej zbiorki odpadów „u źródła” na terenie Gminy Zielonki w 2013 r. Odpady zbierane selektywnie (plastik, szkło, makulatura) należy gromadzić w specjalnych workach udostępnianych przez Firmę, z którą Mieszkańcy posiadają podpisane umowy na wywóz odpadów komunalnych. Worki z posegregowanymi odpadami należy w dniu odbioru wystawić przed posesję lub w miejsce łatwo dostępne dla transportu samochodowego do godz. 6:30 rano. W roku 2013, selektywnie zebrane odpady będą odbierane raz w miesiącu w następujących terminach wskazanych przez Przedsiębiorcę, z którym Mieszkańcy posiadają podpisane indywidualne umowy: SLEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW „U ŹRÓDŁA” NA TERENIE GMINY ZIELONKI W 2013 ROKU”

Informacja dla mieszkańców będących klientami Podmiotów świadczących usługę wywozu odpadów komunalnych, dotycząca selektywnej zbiorki odpadów „u źródła” na terenie Gminy Zielonki w 2013 r.
Odpady zbierane selektywnie (plastik, szkło, makulatura) należy gromadzić w specjalnych workach udostępnianych przez Firmę, z którą Mieszkańcy posiadają podpisane umowy na wywóz odpadów komunalnych.
Worki z posegregowanymi odpadami należy w dniu odbioru wystawić przed posesję lub w miejsce łatwo dostępne dla transportu samochodowego do godz. 6:30 rano.

W roku 2013, selektywnie zebrane odpady będą odbierane raz w miesiącu w następujących terminach wskazanych przez Przedsiębiorcę, z którym Mieszkańcy posiadają podpisane indywidualne umowy:

Poniższy harmonogram odbioru odpadów segregowanych obowiązuje do 30 czerwca 2013 roku!!!

I. Firma MPO Kraków – tel. (012) 64 62 212

1. Sołectwo Węgrzce – ostatni poniedziałek miesiąca:
28 styczeń, 25 luty, 25 marzec, 29 kwiecień, 27 maj, 24 czerwiec

2. Sołectwa: Bosutów-Boleń, Batowice, Dziekanowice, Pękowice – ostatni wtorek miesiąca:
29 styczeń, 26 luty, 26 marzec, 30 kwiecień, 28 maj, 25 czerwiec

3. Sołectwo Bibice – ostatnia środa miesiąca:
30 styczeń, 27 luty, 27 marzec, 24 kwiecień, 29 maj, 26 czerwiec

4. Sołectwo Zielonki oraz os. Łokietka – ostatni czwartek miesiąca:
31 styczeń, 28 luty, 28 marzec, 25 kwiecień, 31 maj, 27 czerwiec

5. Sołectwa: Garlica Murowana, Garlica Duchowna, Garliczka, Owczary, Wola Zachariaszowska, Brzozówka, Przybysławice, Korzkiew, Grębynice, Januszowice, Trojanowice – ostatni piątek miesiąca:
25 styczeń, 22 luty, 29 marzec, 26 kwiecień, 01.06 (za maj), 28 czerwiec.

SEGREGUJ ODPADY!
RATUJ ŚRODOWISKO!

NIE PAL ŚMIECI !

Spalanie śmieci zwłaszcza w domowych paleniskach to ogromny problem nasilający się głównie w okresie jesienno – zimowym.
W wyniku spalania różnego rodzaju odpadów w piecach domowych do atmosfery trafiają ogromne ilości niebezpiecznych związków: pyły, dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, metale ciężkie, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) – w tym benzo(α)piren, cyjanowodór, chlorowodór oraz dioksyny i furany, których stężenie potrafi przekraczać nawet ponad tysiąc razy dopuszczalne normy. Toksyczny wpływ tych zanieczyszczeń na zdrowie może objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach np. w postaci chorób nowotworowych. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, że narażenie na wysokie stężenie pyłów powoduje skrócenie życia mieszkańców Małopolski o ponad 9 miesięcy.
Spalanie odpadów powoduje także osadzanie się „mokrej sadzy” w przewodach kominowych, a to może prowadzić do zapalania się instalacji grzewczej, popękanie komina, zaczadzenie, a w najgorszym przypadku do pożaru.
Za pozorne oszczędności podczas spalania odpadów płacimy zdrowiem i życiem własnym oraz swoich najbliższych, a zwłaszcza dzieci. Narażamy swój dom na poważne niebezpieczeństwo.

W przypadku pojawienia się pytań dotyczących selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”, uprzejmie prosimy o kontakt bezpośrednio z Przedsiębiorcą świadczącym usługę wywozu odpadów.