MIJA TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI ŚMIECIOWEJ

Szanowni Państwo, informujemy że 15 marca 2013 roku minął termin składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tych mieszkańców, którzy jeszcze nie wypełnili i nie złożyli deklaracji bardzo prosimy o niezwłoczne dokonanie tego obowiązku i dostarczenie deklaracji do Urzędu Gminy Zielonki – pocztą lub osobiście. W pierwszym kwartale 2013 roku każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzymał druk deklaracji, w której powinien wskazać m.in. liczbę osób zamieszkujących nieruchomość oraz obliczyć wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przypominamy, że na terenie gminy Zielonki opłata została uchwalona w wysokości 10 zł od osoby zamieszkałej (gdy odpady są segregowane) lub 15 zł od osoby zamieszkałej (gdy odpady nie są segregowane). Z opłaty zwolnione jest trzecie i każde kolejne dziecko w wieku do 18 roku życia, zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym, jeżeli pierwsze i drugie dziecko jest również do 18 roku życia. Druk deklaracji dostępny jest też na tej stronie internetowej w zakładce: wzory, deklaracje.