Odbiór odpadów, gdy przypada dzień świąteczny

W związku z nadchodzącymi dniami świątecznymi informujemy, kiedy będzie realizowany odbiór odpadów, jeśli w danej miejscowości przypada on w dzień świąteczny. I tak:
25.12.2013 r. (środa) – odbiór nastąpi 21.12.2013 r. (w sobotę)
26.12.2013 r. (czwartek) – odbiór nastapi 28.12.2013 r. (w sobotę)
01.01.2013 r. (środa) – odbiór nastąpi nastąpi 04.01.2014 r. (w sobotę)
06.01.2013 r. (pon.) – odbiór nastąpi 11.01.2014 r. (w sobotę).