Odpady ulegające biodegradacji – nowe limity

worek zieloneUstawa o utrzymaniu porządku i czystości z w gminach (Dz.U. z 2017 r. Poz. 1289 z późn. zm.) dopuszcza ograniczenie ilości odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) od właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

25 kwietnia 2019 r. Rada Gminy Zielonki podjęła uchwałę, na mocy której od czerwca 2019 roku zmianie ulega limit bezpłatnie przyjmowanych na PSZOK-ach odpadów ulegających biodegradacji. Od 1 czerwca  obowiązuje limit 30 worków rozliczany w okresie trzech miesięcy.  Możliwy jest odbiór odpadów biodegradowalnych sprzed posesji z brązowych pojemników o pojemności 120 l i 240 l. Fakt ten należy zgłosić do Urzędu Gminy Zielonki. Szczegóły w rozwinięciu wiadomości.

W roku 2019 przyjmuje się trzy następujące okresy rozliczeniowe:
1. marzec – maj
2. czerwiec – sierpień
3. wrzesień – listopad
Przypominamy o właściwej segregacji odpadów. Zawartość dostarczanych worków na wszystkie frakcje będzie kontrolowana przez pracowników obsługujących PSZOK-i, którzy w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości mogą odmówić przyjęcia przywiezionych worków z odpadami.