Punkty PSZOK otwarte od marca

Od 4 marca do 25 listopada, w każdą sobotę w godzinach 10:00–18:00 uruchomione będą Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Punkty są zlokalizowane w dwóch lokalizacjach: Węgrzce – Ulica B5 na terenie przy boisku sportowym oraz w Zielonkach przy ulicy Krakowskie Przedmieście na granicy z Trojanowicami (obok sklepu Lewiatan). Aby oddać odpady w Punkcie PSZOK, należy mieć ze sobą kartę do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, która jest potwierdzeniem wnoszenia opłaty za śmieci w naszej gminie.

Mieszkańcy mogą w punktach oddać bez dodatkowej opłaty: odpady budowlane i rozbiórkowe (limit 200 kg/rok z jednej nieruchomości), tworzywa sztuczne, metale, papier, szkło, elektrośmieci, wielkogabaryty i zużyte opony (limit 4 szt./rok z jednej nieruchomości).

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą (sklepy, lokale gastronomiczne, warsztaty samochodowe, zakłady fryzjerskie, krawieckie itp.) mają obowiązek posiadania indywidualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych – w przypadku takich podmiotów nie ma możliwości korzystania z PSZOK. Przypominamy o tym, ponieważ nadal odnotowujemy dzikie wysypiska, często zawierające odpady pochodzące z działalności gospodarczych.

Co w sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą? Właściciele powinni wówczas uiszczać do gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją oraz zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym – na część nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Więcej informacji na temat gospodarki odpadami udziela Referat Niskiej Emisji i Odpadów UG Zielonki pod nr tel. 12 285 08 50 wew. 311, 312, 313.