Śmieci taniej

Rozstrzygnięto przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu gminy Zielonki. Od lipca 2013 roku segregujący odpady zapłacą nie 10 zł jak zakładano, ale 8 zł od osoby za miesiąc. Wykonawca usługi – firma wybrana w przetargu Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w konsorcjum z Van Gansenwinkel Kraków Sp.z o.o. – zaoferowała niższe ceny odbioru odpadów od szacowanych, zatem uchwalona w grudniu 2012 r. stawka została obniżona z 10 zł od osoby na 8 zł od osoby za miesiąc dla osób, które zadeklarowały, iż będą segregować swoje odpady. Bez zmian pozostawiono stawkę w wysokości 15 zł dla osób, które nie deklarują woli segregowania odpadów. Radni podjęli uchwały w tej sprawie 23 maja 2013 r. Przypominamy o tym, iż opłatę za gospodarowanie odpadami w odpowiedniej wysokości (liczba osób x 8 zł lub x 15 zł) będzie należało wpłacać co miesiąc na odpowiednie konto do 15 dnia kolejnego miesiąca; można też wnieść opłatę z góry – za trzy miesiące lub dłuższy okres