Wezwania do zapłaty

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach projektu pn.”Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego” informuję że rozpoczynamy wysyłkę wezwań do zapłaty, zgodnie z zawartą umową organizacyjno-finansową, wkład własny płatny jest w terminie 14 dni od otrzymania pisma dostarczonego za pośrednictwem Poczty Polskiej. Sukcesywnie będą rozsyłane wezwania dotyczące instalacji fotowoltaicznej,kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła