Zużyte maseczki i rękawiczki wyrzucamy do odpadów zmieszanych

W czasie epidemii, aby minimalizować ryzyko zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, używamy środków zapobiegawczych takich jak jednorazowe rękawiczki i maseczki, np.  w miejscu pracy, komunikacji publicznej lub w trakcie zakupów. Pamiętajmy! Jednorazowe rękawiczki oraz maseczki należy wyrzucać do pojemnika lub worka na odpady zmieszane. Nie wrzucajmy ich do żółtego pojemnika czy worka na odpady z metali i tworzyw sztucznych, kanalizacji itd. Czas pandemii nie zwalnia nas z obowiązku dbania o środowisko.