Gmina Zielonki operatorem Programu Czyste Powietrze

Gmina Zielonki operatorem Programu Czyste Powietrze

Zielonki, jako jedna z 25 gmin w całej Małopolsce, została operatorem programu „Czyste Powietrze”. 5 października w Muzeum Armii Krajowej Wójt Gminy Zielonki Bogusław Król podpisał porozumienie w tej sprawie.

Na czym polega pilotaż programu?

Program „Czyste Powietrze” to inicjatywa, która została przyjęta z myślą o poprawie jakości powietrza w Polsce. Jednym z kluczowych elementów tego programu jest wsparcie finansowe dla właścicieli domów jednorodzinnych w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków. Pilotaż, który rozpoczyna się w Małopolsce, ma na celu przyspieszenie działań w ramach programu oraz zwiększenie efektywności działań proekologicznych.

Pilotaż zakłada stworzenie sieci Operatorów, którzy pomogą mieszkańcom w efektywnej wymianie źródeł ciepła oraz termomodernizacji ich domów. Operatorzy będą pełnić rolę przewodników dla potencjalnych uczestników programu „Czyste Powietrze”, zwłaszcza kierując się ku osobom o najniższych dochodach czyli kwalifikujących się do części podwyższonej i najwyższej programu Czyste Powietrze.

Zadania Operatorów będą obejmować:

  • identyfikację potencjalnych beneficjentów i pomoc w procesie wymiany starego pieca lub termomodernizacji domu,

  • wstępne oszacowanie kosztów inwestycji i wysokości dotacji,

  • pomoc w wyborze urządzeń, materiałów, wykonawców oraz wsparcie w zawarciu umów z wykonawcami,

  • złożenie wniosków o dotację i płatność (i ich ewentualne poprawy), zbieranie powstałej dokumentacji,

  • nadzór nad realizacją prac zgodnie z warunkami programu Czyste Powietrze.

Usługi operatorów będą dla mieszkańców całkowicie nieodpłatne.

Mieszkańcy zainteresowani złożeniem wniosku w programie „Czyste Powietrze” powinni skontaktować się z ekodoradcą Urzędu Gminy w Zielonkach w celu umówienia spotkania i

Ze względu na mobilny charakter pracy Ekodoradcy prosimy o wcześniejsze umówienie spotkania, poniżej numery kontaktowe oraz adres poczty elektronicznej.

doradztwo w ramach programu Czyste Powietrze prowadzą ekodoradcy z projektu EKO TEAM:

Adrian Baran – Ekodoradca, mail: adrian.baran@zielonki.pl, tel. 12 285 08 50 w. 310.

Grzegorz Pikul – Główny Ekodoradca, mail: grzegorz.pikul@zielonki.pl, tel. 12 285 08 50 w.315