PROGRAM EKO TEAM

PRZYPOMINAMY

Gmina Zielonki przystąpiła od 24.04.2020 do projektu EKO TEAM, w ramach którego ma zostać poprawiona jakość życia mieszkańców obszaru metropolitarnego.

Projekt realizowany jest od 01.04.2020 do 31.03.2023 r.

Projekt „EKO-TEAM” współfinansowany jest ze środków instrumentu ELENA w ramach Programu Horyzont 2020 ze środków Unii Europejskiej i jest wynikiem aktywności gmin Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego, realizowanej w ramach Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.

Podstawowym zadaniem projektu EKO-TEAM jest zorganizowanie sieci ekodoradców, działających na terenie Metropolii Krakowskiej, których głównym zadaniem będzie aktywne przyczynianie się do realizacji inwestycji, służących podniesieniu efektywności energetycznej budynków, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii oraz poprawie jakości powietrza w Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym.

Przystępując do realizacji projektu Gmina Zielonki zobowiązała się w okresie trwania projektu do zrealizowania następujących wskaźników rzeczowych:

  • wymiana źródeł ciepła [liczba sztuk] – 400
  • termomodernizacja [liczba obiektów] – 70
  • OZE [liczba instalacji] – 250

do dnia 31.12.2022 cel został zrealizowany z bardzo dobrym wynikiem wskaźników rzeczowych:

  • wymiana źródeł ciepła [liczba sztuk] – 508
  • termomodernizacja [liczba obiektów] – 122
  • OZE [liczba instalacji] – 276

Ekodoradcy z EKO TEAM są do dyspozycji mieszkańców i przyjmują punkcie konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze, który znajduje się na parkingu przy Urzędzie Gminy w segmencie sklepików przy ul. Krakowskie Przedmieście 116A/3

Ze względu na mobilny charakter pracy Ekodoradcy prosimy o wcześniejsze umówienie spotkania, poniżej numery kontaktowe oraz adres poczty elektronicznej.

Kontakt do ekodoradców:

Grzegorz Pikul – Główny Ekodoradca

mail: grzegorz.pikul@zielonki.pl ; tel. 12 285 08 50 w.315

Adrian Baran – Ekodoradca

mail: adrian.baran@zielonki.pl ; tel. 12 285 08 50 w. 310

Ekodoradcy w ramach swojej aktywności pomagają zainteresowanym mieszkańcom w pozyskaniu dotacji na:

  • wymianę kotłów i pieców na paliwo stałe,
  • instalację odnawialnych źródeł energii (np. instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła),
  • termomodernizację budynku lub jego części,

Usługi Rozwoju Projektu są współfinansowane ze środków instrumentu ELENA w ramach Programu Horyzont 2020.

Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony internetowej ponoszą jej autorzy. Niekoniecznie zawiera ona opinię Unii Europejskiej. Ani Europejski Bank Inwestycyjny, ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.