PROGRAM CZYSTE POWIETRZE AKTUALNE STATYSTYKI W GMINIE ZIELONKI

W nawiązaniu do § 2 pkt. 1 ppkt. 16) aneksu do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie a Gminą Zielonki zostają udostępnione kwartalne statystyki dotyczące realizacji PP Czyste Powietrze

Dane obejmują okres od początku trwania Programu do dnia 31.12.2022 i dla Gminy Zielonki przedstawiają się następująco:

LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE I ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

Liczba zawartych umów

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Kwota wypłaconych Dotacji

660

567

144

2 941 138,23 zł

Mieszkańcy zainteresowani złożeniem wniosku w programie „Czyste Powietrze” powinni skontaktować się z ekodoradcą Urzędu Gminy w Zielonkach w celu umówienia spotkania i przygotowania wniosku.

Przypominamy, że wnioski złożone przez mieszkańców w Urzędzie Gminy w Zielonkach zostają przekazane do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, gdzie następuje ich ocena i decyzja o udzieleniu dotacji.

Szczegółowe informacje dotyczące programu Czyste Powietrze dostępne są na stronie: https://www.wfos.krakow.pl/ogloszenie-o-zmianie-programu-priorytetowego-czyste-powietrze-od-dnia-03-01-2023-r/

Infolinia Programu Czyste Powietrze pod numerem tel: 12 422 94 90 wew .1

Narzędzia wsparcia do złożenia wniosku:

Kalkulator dotacji : https://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Kalkulator grubości izolacji: https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

Punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze” znajduje się na parkingu przy Urzędzie Gminy w segmencie sklepików przy ul. Krakowskie Przedmieście 116A/3

Ze względu na mobilny charakter pracy Ekodoradcy prosimy o wcześniejsze umówienie spotkania, poniżej numery kontaktowe oraz adres poczty elektronicznej.

doradztwo w ramach programu Czyste Powietrze prowadzą ekodoradcy z projektu EKO TEAM:

Adrian Baran – Ekodoradca, mail: adrian.baran@zielonki.pl, tel. 12 285 08 50 w. 310.

Grzegorz Pikul – Główny Ekodoradca, mail: grzegorz.pikul@zielonki.pl, tel. 12 285 08 50 w.315