Tam trafiają odpady mieszkańców Krakowa i okolic

DSC0860317 września pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zielonki gościli w siedzibie MPO w Krakowie. Odwiedzili również Centrum Ekologiczne Barycz. Była to znakomita okazja, by poznać organizację pracy, zastosowane rozwiązania technologiczne i praktyczne przedsiębiorstwa, które odbiera odpady z terenu naszej gminy.

Po nowoczesnych obiektach przy ul. Nowohuckiej oprowadzał Tomasz Chrustek, kierownik zakładu demontażu. Pokazał przybyłym m.in. lamusownię, czyli punkt gromadzenia odpadów wielkogabarytowych, z magazynem do składowania odpadów niebezpiecznych. Lamusownia przyjmuje od mieszkańców Krakowa ponad 5 tysięcy ton uciążliwych śmieci rocznie. W zakładzie do demontażu i utylizacji odpadów wielkogabarytowych, można było prześledzić proces powstawania paliwa alternatywnego dla cementowni.
Kolejnym punktem programu było Centrum Ekologiczne Barycz. Niegdyś uciążliwe dla okolicy wysypisko z krążącymi nad nim chmarami ptactwa, dziś jest rozległym obszarem zielonym, obsianym trawą i obsadzony drzewami. Znajdujący się na jego terenie zakład to kompleks obejmujący sortownię odpadów komunalnych, kompostownię, zespół bloków energetycznych i agregatów prądotwórczych oraz składowisko śmieci. Z myślą o najmłodszych powstała również ścieżka edukacyjna, która ma uczyć młode pokolenie racjonalnego gospodarowania odpadami, tak by ograniczyć ich ilość. Stan obecny składowiska Barycz to efekt olbrzymich inwestycji, przede wszystkim realizacji projektu „Gospodarka Odpadami Stałymi w Krakowie – Etap I” współfinansowanej ze środków UE. Zautomatyzowana sortownia odpadów niesegregowanych, którą oddano do użytku w maju 2014 r, kosztowała 51 mln złotych i została sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przy wsparciu dotacją unijną w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Przepisy unijne nakazują, by w 2020 r. co najmniej połowa odpadów z gospodarstw domowych, takich jak metal, szkło, papier i plastik była odzyskana i przetworzona. W gminie Zielonki już w roku 2014 poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia tychże odpadów wyniósł 63 procent.

 

DSC08442
DSC08459
DSC08464
DSC08475
DSC08501
DSC08516
DSC08537
DSC08545
DSC08599
DSC08580