Ulga termomodernizacyjna. Jak z niej skorzystać?

ulga termoBrak odpowiedniego ocieplenia domu czy też ucieczki ciepła powodują, że rachunki za ogrzewanie mogą być naprawdę wysokie. Dlatego doskonałym rozwiązaniem owej sytuacji jest termomodernizacja, w skład której wchodzi także korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Warto zauważyć, że na wydatki związane z termomodernizacją można otrzymać ulgi. Dzięki temu nie tylko zaoszczędzi się sporą ilość pieniędzy na rachunkach, ale również otrzyma częściowy zwrot poniesionej inwestycji. Ulga termomodernizacyjna to dokument opublikowany przez Ministerstwo Finansów jasno określa kto i w jakim stopniu może otrzymać ulgi termomodernizacyjne.

 

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Ulga termomodernizacyjna dedykowana jest dla podatników, którzy korzystają ze skali podatkowej, bądź też jednolitej stawki podatku wynoszącej 19%, ponadto z ulgi mogą skorzystać również osoby opłacające ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Trzeba jednak wiedzieć, że kwota odliczenia nie może być wyższa niż 53 tys. zł, nawet gdy podatnik realizuje termomodernizację w kilku budynkach należących do niego. Obejmuje to także montaż instalacji fotowoltaicznej, a więc realizując inwestycję termomodernizacyjną nawet jeżeli dotyczy ona wymiany całej stolarki okiennej, a także montaż kolektorów słonecznych wraz z osprzętem, nie można otrzymać zwrotu wyższego niż 53 tys. zł. Podatnicy będący w związku małżeńskim muszą wiedzieć, że limit dotyczy tylko jednego z małżonków, zatem każdemu przysługuje odliczenie wynoszące maksymalnie 53 tys. zł. Jeżeli nie jest się podatnikiem podatku VAT nie można odliczyć tego podatku, jednak można uwzględnić kwotę brutto. Wynika to z tego, że podatek VAT nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

Jakie wydatki podlegają odliczeniu?

Należy wiedzieć, że odliczeniom podlegają tylko i wyłącznie wydatki, które są ściśle związane z termomodernizacją. Obejmuje to wymianę źródeł ciepła bądź też korzystanie ze źródeł odnawialnych, ale również wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie budynku, ocieplenie dachu, montaż rolet, czyli wszelkie ulepszenia, które powodują zmniejszenie strat energii.

Audyt energetyczny – co warto wiedzieć?

Po przeprowadzeniu audytu energetycznego można odliczyć go, jednak zasady udzielania ulg nie wymagają dokonania owego audytu. Każdy podatnik ma prawo odliczyć od podstawy podatku wydatki poniesione na materiały budowlane bądź też urządzenia czy usługi, które są ściśle związane z przedsięwzięciem. Oczywiście trzeba wiedzieć, że na realizację przedsięwzięcia ma się trzy lata. Jeżeli w tym czasie prace nie zostaną zakończone, to ulgi trzeba zwrócić. Odliczeń dokonuje się w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Odliczenia z tytułu ulg termomodernizacyjnych stosuje się także do przedsięwzięć rozpoczętych przed 1 stycznia 2019 r. Ministerstwo Finansów dedykuje owe ulgi tylko inwestycjom termomodernizacyjnym w domach jednorodzinnych.

Jakich wydatków nie można odliczyć?

Podatnik, który w latach ubiegłych korzystał z dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej bądź też Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie może odliczać poniesionych wydatków. Ponadto nie można także dokonywać odliczeń jeżeli wydatki zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów bądź też podatnik skorzystał z odliczeń od przychodu na podstawie ustawy o ryczałcie bądź też korzystał z ulg podatkowych w rozumieniu ordynacji podatkowej. Odliczeniu podlegają tylko i wyłącznie te wydatki, które ponosi sam podatnik. Mogą być one finansowane pożyczką czy też kredytem i wtedy również podlegają odliczeniom.